Overslaan en naar de inhoud gaan

Goudpootzandbij Andrena chrysosceles

Foto: Susanne Kuijpers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)

Zowel de vrouwtjes als de mannetjes zijn door de combinatie van witte haarbandjes op het glimmende achterlijf, oranje schenen en vleugeladering goed herkenbaar. In Nederland ligt het zwaartepunt van de verspreiding in Zuid-Limburg en het Gelderse rivieren­ gebied. Daarbuiten bevinden zich verspreide vindplaat­ sen. Zo is de soort zeer talrijk in de jonge bossen van Flevoland. Met name in het rivierengebied is deze soort op nog meer plekken te verwachten. De goudpootzand­ bij is polylectisch en is vrij veel waargenomen op paardenbloem (Taraxacum) en sleedoorn Prunusspinosa. Daarnaast zijn er relatief veel waarnemingen van bloembezoek op schermbloemigen (Apiaceae), met name fluitenkruid Anthriscus sylvestris, zevenblad Aegopodium podagraria en gewone berenklauw Heracleum sphondylium. De goudpootzandbij lijkt wat haar voorkomen in Nederland betreft, een voorkeur te hebben voor voedselrijkere graslanden en ruigten. Behalve dat de soort grondnesten maakt en dat Nomadafabriciana als nestparasiet optreedt, zijn er weinig bijzonderheden over de nestbiologie bekend. 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie