Overslaan en naar de inhoud gaan

Asbij Andrena cineraria

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
cineraria [soort]

De grote vrouwtjes van de asbij hebben een glanzend zwart achterlijf en een grijs en zwart behaard borststuk. De asbij lijkt hiermee op de grijze zandbij Andrena vaga, maar de zwarte dwarsband over het borststuk en een blauwe glans op het achterlijf maken verwisseling onmogelijk. In Nederland is de soort, net als in de rest van Europa, algemeen. Ze heeft een voorkeur voor zandgronden en komt dus vooral voor in de pleistocene delen van Nederland. Daarnaast wordt ze gevonden op opgespoten terreinen en in de duinen. Het is een polylectische soort die onder andere paardenbloem (Taraxacum), boterbloem (Ranunculus), wilg (Salix) en kruisbloemen (Brassicaceae) bewekt. De asbij is een van de soorten met nestaggregatie. Meestal zijn de kolonies klein, maar er zijn kolonies van enkele honderden nesten bekend. In Nederland zijn grotere kolonies momenteel een zeldzaamheid. Nomadalathburiana en N. goodeniana zijn bekend als koekoeksbij.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie