Overslaan en naar de inhoud gaan

Boszandbij Andrena coitana

Foto: Tim Faasen

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
coitana [soort]

Een weinig in het oog springende zandbij die echter mede door de late vliegtijd redelijk goed te herkennen is. In Nederland is Andrena coitana weinig waarge­nomen. Volgens Dylewska is het een Eurosiberische soort die in. Midden-Europa vooral in de middelge­ bergten en de Alpen te vinden is. Daarbuiten is ze vrij algemeen in Ierland en Groot-Brittannie!. Uit Neder­land zijn geen recente waarnemingen bekend. Andre­na coitana is univoltien. Zij heeft Nomada obtusifrons als koekoeksbij. De nesten schijnen bij voor­keur in de halfschaduw onder bomen te worden ge­graven. De soort is polylectisch in haar bloembezoek maar lijkt een zekere voorkeur voor braam (Rubus) en gewone engelwortel Angelica sylvestris aan de dag te leggen. Bosgebieden in Drenthe bieden waarschijnlijk de beste kans om A. coitana nog eens in Nederland waar te nemen.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie