Overslaan en naar de inhoud gaan

Rimpelsnuit Andrena combinata

Indeling

Andreninae [subfamilie]
Andrena [genus] (84/73)
combinata [soort]

Een zandbij uit de dorsata-groep. Deze groep ken­ merkt zich door lange haren op de zijkanten van het middensegment. De ruimte onder deze haren wordt gebruikt voor het verzamelen van stuifmeel. In Ne­ derland is A. combinata slechts enkele malen waarge­ nomen in Zuid-Limburg en bij Belfeld. Het door Lefeber (1984) vermelde exemplaar van Tilburg betreft A. dorsata. Andrena combinata is een droogte­ en warmteminnende soort die ook in Duitsland tot xerotherme plekken, zoals braakliggende wijngaarden en kalkgraslanden, beperkt is. Recente waarnemingen ontbreken in ons land. De soort is polylectisch. Haar koekoeksbij is Nomada piccioliana. Volgens de meeste auteurs is A. combinata univoltien. Dylewska noemt de soort bivoltien. Zoals ook uit het Neder­ landse vliegtijddiagrarn blijkt is de vliegperiode van de vrouwtjes erg lang. Soorten die in Nederland nor­ maal univoltien zijn, kunnen in warmere streken, of in héél warme Nederlandse zomers, bivoltien zijn. Het is zeer de vraag of deze soort nog in Nederland voorkomt.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie