Overslaan en naar de inhoud gaan

Witgevlekte tubebij Stelis ornatula

Indeling

Megachilinae [subfamilie]
Stelis [genus] (7/7)
ornatula [soort]

Stelis ornatula is in Nederland beperkt tot het zuidoosten en de kuststrook. Ze is vooral in de kustduinen nog vrij regelmatig aan te treffen. De soort wordt door haar onopvallende gedrag in het veld weinig gevonden. Het is de vraag of het geringere aantal vangsten vanaf 1980 samenhangt met de verdere achteruitgang van de biotopen waarop deze soort is aangewezen of met het afnemen van het aantal personen dat exemplaren uit stengels en hout uitkweekt? Als gastheren komen in aanmerking Osmia claviventris, O. leucomelana, O. tridentata en O. maritima. Ook Osmia caerulescens wordt door Westrich (1989) als gastheer genoemd. Benno (1957) kweekte deze koekoeksbij uit maar liefst 64 van de 118 nesten van Osmia leucomelana in Rubus-stengels.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie