Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone sachembij Anthophora plumipes

Foto: Hannco Bakker

Indeling

Apinae [subfamilie]
Anthophora [genus] (9/8)
plumipes [soort]

De mannetjes van deze soort zijn goed te herkennen aan de lange beharing van de middenpoten. De zwarte kleurvorm, waarvan de vrouwtjes sterk lijken op Anthophora retusa, is ook uit Nederland bekend. Het is onze meest algemene sachembij, die over vrijwel het gehele land, ook in de stad, kan worden aangetroffen. De nesten bevinden zich in steile kanten van b.v. rivieroevers, afgravingen en in oude muren, maar ook op minder steile dijkhellingen. Onder gunstige omstandigheden nestelen de dieren in groepen bij elkaar. Van Lith (1947) geeft een beschrijving van de broedcellen en de ontwikkeling van de larven. Het is een polylectische soort, met een voorkeur voor lipbloemen (Laruiaceae). Als nestparasiet treedt de koekoeksbij Melecta albifrons op. Ook de zeldzame kever Sitaris muralis werd uit de nesten van deze soort gekweekt (Walrecht 1953). Het is één van de vroegste bijen, waarbij de mannetjes vele dagen vroeger verschijnen dan de vrouwtjes.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie