Overslaan en naar de inhoud gaan

Slanksprietmaskerbij Hylaeus gracilicornis

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)

Zoals diverse andere maskerbijen is Hylaeus gracilicomis in het veld niet te herkennen.  Genitaalonderzoek is nodig voor het met zekerheid op naam brengen van de mannetjes. Deze maskerbij is in Nederland slechts één maal verzameld: één mannetje op 29 mei 1961 in Emmen op sporkehout Rhamnus frangula. Helaas is op het terrein Noordbarge waar de soort werd verzameld thans een groot fabriekscomplex gebouwd (schrift. med. Vegter). Door Dathe etal. (1996) werd deze soort opgesplitst in Hylaeus gracilicomis en H. lepidulus. Een recente herdeterminatie van het enige mannetje uit Nederland bevestigde het voorkomen van H. gracilicomis in ons land. In het zuiden van Nederland komt waarschijnlijk echter ook H. lepidulus voor. Tot op heden is nog weinig bekend over de levenswijze van deze soort. Het exemplaar uit ons land werd waarschijnlijk langs een bosrand gevonden. De nesten zijn waargenomen in stengels van braam (Rubus) en kruidachtige planten. De soort is polylectisch. De vliegtijd loopt van eind mei tot half augustus (Dathe et al. 1996).

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie