Overslaan en naar de inhoud gaan

Rietmaskerbij Hylaeus pectoralis

Foto: Tim Faasen

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)
pectoralis [soort]

De rietmaskerbij wordt in de oostelijke helft van het land relatief weinig waargenomen. In de duinen is ze relatief veel verzameld. Verder is de soort waargenomen in plassen- en laagveengebieden en de met riet begroeide opgespoten terreinen van Flevoland. De soort komt voor in rietgordels in uiteenlopende biotopen: vennen en plassen, duinen, gestoorde heidevegetaties, vochtige bermen en sloten en greppels. Waarschijnlijk zoekt deze maskerbij vooral de minder vitale rietgordels op, omdat deze meer last hebben van galvorming. Hylaeus pectoralis nestelt namelijk uitsluitend in oude rietsigaargallen veroorzaakt door halmvliegen (Lipara-soorten). De nesten hebben één tot àcht broedcellen. Waarschijnlijk is het een polylectische soort. Ze vliegt vanaf eind mei. Opgaven van april en begin mei hebben betrekking op gekweekt materiaal. Als nestparasieten zijn de hongerwespen Gasteruptionassectator en G. jaculator bekend (Else 1995).

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie