Overslaan en naar de inhoud gaan

Moerasmaskerbij Hylaeus pfankuchi

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)
pfankuchi [soort]

Het mannetje van Hylaeus pfankuchi vormt samen  met Hylaeus annularis, H. rinki en H. spilotus een in het veld herkenbaar soortengroepje van maskerbijen met een bladvormig verbrede antenneschacht (scapus). Zowel de Europese als de Nederlandse verspreiding is slecht bekend. Tot voor kort was de soort alleen bekend van twee exemplaren uit de omgeving van Aalsmeer en drie van Ankeveen (Wiering 1954). In 1992 en 1995 werd Hylaeus pfankuchi ook gevonden in de Weerribben. In de Weerribben is de soort aangetroffen in (ruige) rietvegetaties. De nestwijze is nog niet bekend. Westrich (1989) suggereert dat het nest wordt aangelegd in rietstengels of in rietsigaargallen (Lipara-gallen). Waarschijnlijk is het een polylectische soort, die in ons land tot op heden alleen is waargenomen op braam (Rubus). De vliegtijd loopt van eind mei tot in augustus. Voor elke apidoloog die zich interesseert in de biologie liggen in de uitgestrekte en relatief goed bewaard gebleven laagveenmoerassen van ons land mogelijkheden de natuurlijke historie van deze maskerbij te ontmaskeren!

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie