Overslaan en naar de inhoud gaan

Rinks maskerbij Hylaeus rinki

Foto: John Smit

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)
rinki [soort]

Heischrale bermen en graslanden, heide, bosranden, rivierduinen en langs vaarten in het Peelgebied. Over het geheel genomen lijkt de soort sterk gebonden aan heischrale vegetaties en schrale zomen. Recent duidelijk meer waargenomen in vochtige dan in droge omgeving. Stabielere populaties lijken te zijn teruggedrongen tot gebieden met goed ontwikkelde vochtige schraalgraslanden.

 

Bron

Auteur(s)

Raemakers, I.P.

Publicatie