Overslaan en naar de inhoud gaan

Duinmaskerbij Hylaeus annularis

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)
annularis [soort]

Het mannetje van de brilmaskerbij heeft een bladvormig verbrede antenneschacht (scapus). Het vrouwtje heeft - evenals Hylaeus spilotus - kleine gele gezichtsvlekken. In Nederland komt H. annularis in hoofdzaak op de zandgronden en in heidegebieden voor. De soort werd op de hoge zandgronden veel meer aangetroffen in de periode vóór 1980 dan daarna. Van de kust zijn alleen enkele oude vondsten in de duinen van Zuid-Holland bekend. De soort is vaak te vinden langs wegen en paden in heidevegetaties, langs greppels in ruilverkavelingsgebieden, in heidevegetaties langs spoorwegen en op èmplacementen en in zand-, mergel- en leemgroeven. Nesten zijn gevonden in stengels van zuring (Rumex), braam (Rubus) en bijvoet Artemisia vulgaris. Het is een polylectische soort.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie