Overslaan en naar de inhoud gaan

Rode maskerbij Hylaeus variegatus

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)
variegatus [soort]

De vrouwtjes van de rode maskerbij zijn door hun rode achterlijf gemakkelijk in het veld te herkennen. In Nederland komt Hylaeus variegatus voor op de zandgronden beneden de lijn Laren (NH) - Ootmarsum. In Zuid-Limburg komt de soort voor op löss- en leemgronden. De soort is in ons land sterk achteruit gegaan. Er zijn slechts drie recente vondsten bekend: Sittard (Koster 1986), Memm (peeters 1997b) en Vlodrop (leg. Heitmans). Het is de vraag in welke mate het voortbestaan van deze zuidelijke soort in Nederland afhankelijk is van warme zomers en de populaties in de oostelijke en zuidelijke aangrenzende gebieden. Literatuurgegevens over de levenswijze zijn schaars. In Nederland komt de soort onder meer voor op heiden en zandgronden, spoorwegterreinen en in uiterwaarden langs rivieren. Het nest bevindt zich, in tegenstelling tot dat van de meeste andere maskerbijen, in de grond. De rode maskerbij gebruikt oude nesten van graafwespen of graafbijen. De soort is polylectisch.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie