Overslaan en naar de inhoud gaan

Resedamaskerbij Hylaeus signatus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (27/22)
signatus [soort]

In Nederland is Hylaeus signatus voornamelijk waargenomen in Zuid-Limburg, het rivierengebied en in de duinen. De soort is sterk gebonden aan wilde reseda Reseda lutea en wouw R. luteola, wat van oorsprong in Nederland typische stroomdalsoorten zijn. Door adventieve verspreiding komen deze planten nu ook op veel plaatsen buiten het rivierengebied voor, waardoor ook Hylaeus signatus een grotere verspreiding heeft. Koster (1986) noemt een reeks nieuwe vindplaatsen die nog niet in het bestand zijn opgenomen. De resedamaskerbij bewoont dezelfde biotopen als wilde reseda en wouw: ruderale terreinen, stations, haventerrei­nen, oevers langs rivieren, spoorwegen, dijken, wegen en duinen. Op spoorwegemplacementen is de soort vrij algemeen en talrijk. De nesten worden gemaakt in stengels van braam (Rubus) en roos (Rosa), maar ook in oude nesten van graafwespen of graafbijen en in muren. Het vrouwtje vliegt uitsluitend op Reseda. H. signatus is, samen met H.punctulatissimus, één van de weinige oligolectische maskerbijen.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie