Overslaan en naar de inhoud gaan

Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis

Foto: Tim Faasen

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Hylaeus [genus] (26/22)

Hylaeus brevicomis is een variabele soort. Hierdoor werden er in het verleden vaak exemplaren ten onrechte als deze soort gedetermineerd. De soort is nauw verwant aan Hylaeus gredleri. Alle oude opgaven moeten opnieuw bekeken worden in verband met mogelijke foute determinaties. In Nederland is de soort door het hele land aangetroffen, met uitzondering van de zeeklei- en laagveengebieden. Hylaeus brevicomis komt voor in duinen, heiden, stuifzanden, zand-, leem- en mergelgroeven, emplacementen, spoor- en wegbermen. Westrich (1989) rekent haar tot de synantrope soorten. De nesten zijn waargenomen in stengels van braam (Rubus) en vlier (Sambucus), in bestaande holten in hout van pruim (Prunus) en es (Fraxinus) en in houten afrasteringspaaltjes. Het is een polylectische soort. Ze heeft volgens buitenlandse literatunr onder gunstige omstandigheden twee tot drie generaties per jaar, maar dat geldt niet voor Nederland.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie