Overslaan en naar de inhoud gaan

Breedkaakgroefbij Lasioglossum laticeps

Foto: John Smit

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)
laticeps [soort]

Lasioglossum laticeps is van L fulvicome te onderscheiden door de kortere kop. Het mannetje is langer dan het vrouwtje (6-8 mm) en heeft vrij lange antennen. Het mannetje is van L fulvicome te onderscheiden door het langere tweede tarslid van de achterpoten. Recente vondsten zijn vooral beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg, maar er zijn ook enkele vindplaatsen in het rivierengebied in het midden van het land. De nesten worden in de grond gegraven, dikwijls in grote aantallen bij elkaar. In de nesten worden de cellen tegen elkaar aan gebouwd, waardoor een soort raat ontstaat. Het is een polylectische, primitief sociale soort. Het bevruchte vrouwtje produceert eerst een voorjaarsgeneratie die voornamelijk uit werksters bestaat. Hierna volgt een nazomergeneratie die de bevruchte vrouwtjes voor het volgende jaar oplevert. Als koekoeksbijen komen Sphecodes ephippius en S. ferruginatus in aanmerking.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie