Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)
pauxillum [soort]

Lasioglossum pauxillum lijkt op een kleine L calceatum. De soort komt voor in het zuidoosten van ons land. De vondsten in Noord-Nederland zijn nog niet gecontroleerd. Deze groefbij wordt vooral aangetroffen op lössgronden en langs rivieren waar ze, vaak in groepen, nestelt in kleistrandjes. Op de nestingang wordt een schoorsteentje gebouwd Lasioglossum pauxillum is duidelijk polylectisch en heeft een sociale leefwijze. De nestingang wordt vaak bewaakt door wachters. Het stichten van het nest kan door één of meer vrouwtjes geschieden. Als koekoeksbijen worden genoemd: Sphecodes crassus en S. ferruginatus.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie