Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine bandgroefbij Lasioglossum quadrinotatum

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)

Lasioglossum quadrinotatum lijkt in ons land achteruit te gaan. Om hierover zekere uitspraken te kunnen doen zou het Nederlandse collectiemateriaal bestudeerd moeten worden, omdat verwisseling met Llativentre vaak voorkomt. De soort nestelt in de grond. Van nature schijnt de soort voor te komen in zand- en lössgebieden, maar ze is ook aangetroffen in een oude zandgroeve en op een oud spoorwegemplacement. Over de biologie is weinig bekend. De soort is waarschijnlijk polylectisch en solitair levend. Koekoeksbijen zijn niet bekend.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie