Overslaan en naar de inhoud gaan

Matte bandgroefbij Lasioglossum leucozonium

Foto: Dick Belgers

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)

Lasioglossum leucozonium is een zeer algemene soort die in (vrijwel) het gehele land gevonden kan worden. Het zou aardig zijn te weten in welk (terrestrisch) uurhok de soort niet voorkomt Het is een solitaire soort die haar nest graaft in de grond, soms in kleine groepen bij elkaar. Het nest bestaat uit een ongeveer 15 cm lange hoofdgang met 2-4 cm lange zijgangen die eindigen in een broedcel. De nestgang wordt rond de middag meestal afgesloten. Lleucozonium komt voor in allerlei biotopen en is uitgesproken polylectisch. Als koekoeksbij is Sphecodesep hippius bekend. Stichten de laatvliegende vrouwtjes die je nog in oktober en november aantreft in het jaar daarop nog een nieuw nest?

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie