Overslaan en naar de inhoud gaan

Kortsprietgroefbij Lasioglossum brevicorne

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Lasioglossum [genus] (48/41)
brevicorne [soort]

Lasioglossum brevicome is slechts hier en daar op de hogere zandgronden en in de kustduinen gevonden. Ze wordt in Noord- en Oost-Duitsland als een kensoort van heidebiotopen beschouwd. De soort nestelt in de grond. Bloembezoek is ook in ons land alleen op gele composieten (Crepis en Hypochaeris) waargenomen. Verder is van de biologie van deze soort weinig bekend. Uit bet vliegtijddiagram blijkt dat weinig mannetjes worden verzameld. Als koekoeksbij wordt in de literatuur Sphecodes puncticeps genoemd.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie