Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartgespoorde houtmetselbij Hoplitis leucomelana

Foto: Tim Faasen

Indeling

Megachilinae [subfamilie]
Hoplitis [genus] (9/8)

In Nederland vooral aangetroffen op bloemrijke graslanden en langs structuur- en bloemrijke bosranden van natuurterreinen, groeven en bermen. Waarnemingen uit het stedelijke gebied zijn beperkt tot grotere, natuurlijke parken en braakliggende terreinen. In tuinen is de soort nagenoeg niet aangetroffen, ofschoon Westrich (1989b) meldt dat de soort zich hier in Duitsland gemakkelijk vestigt na het aanbieden van geschikte nestelgelegenheid.

 

Bron

Auteur(s)

Raemakers, I.P.

Publicatie