Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Geelgespoorde houtmetselbij Hoplitis claviventris

Foto: Petra Fleurbaaij

Indeling

Megachilinae [subfamilie]
Hoplitis [genus] (9/8)

Osmia claviventris komt in Nederland verspreid voor op de hogere zandgronden en in de kustduinen. Ze werd vroeger verward met de zeer verwante Osmia leucomelana. Osmia claviventris nestelt in stengels van braam en andere holle stengels en takken (bijvoorbeeld van vlier). Westrich (1989) noemt als beperkende factor voor deze soort het aantal geschikte nestplaatsen. Het verschil in biotoopkeuze met Osmia leucornelana is niet duidelijk. Deze metselbij is polylectisch. Koekoeksbijen zijn Stelis omatula en S. minuta.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie