Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote metselbij Osmia xanthomelana

Indeling

Megachilinae [subfamilie]
Osmia [genus] (14/12)

De Nederlandse habitat is nooit goed beschreven. De waarnemingen duiden op een voorkomen in open landschappen met schraal, bloemrijk grasland. Dit sluit aan bij historische waarnemingen op kalkgrasland in NoordEngeland (Robinson 1996). In Duitsland vliegt de soort op de overgang van bos naar schraal grasland en op droge hellingen (Westrich 1989b), in Groot-Brittannië momenteel alleen nog aangetroffen bij kliffen met zacht gesteente (Else 1997b).

 

Bron

Auteur(s)

Raemakers, I.P.

Publicatie