Overslaan en naar de inhoud gaan

Klavermetselbij Hoplitis ravouxi

Indeling

Megachilinae [subfamilie]
Hoplitis [genus] (9/8)
ravouxi [soort]

Osmia ravouxi komt zeer lokaal voor in het midden en zuiden van Limburg. De soort bereikt in ons land de noordwestgrens van haar verspreidingsgebied. Het nest van deze metselbij bestaat uit modder en steentjes en wordt tussen stenen gemaakt. Ze komt voor op kalkgraslanden, in groeven en op ruderale terreinen zoals spoorwegemplacementen. Het is een oligolectische soort die voornamelijk aangetroffen wordt op gewone rolklaver Lotus comiculatus. Broedparasieten zijn de koekoeksbijen Dioxys tridentata (niet in Nederland) en misschien ook Coelioxys mandibularis. Ook de goudwespen Chrysis ignita ruddii en Chrysura hybrida (niet in Nederland) worden genoemd als mogelijke broedparasieten.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie