Overslaan en naar de inhoud gaan

Slurfbij Rophites quinquespinosus

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Rophites [genus] (1/1)

De slurfbij is zwart en is ongeveer 9 mm groot. De soort heeft een lange tong en heeft haarbandjes op het achterlijf. Laatste waarneming werd in 1968 op de Bemelerberg verricht. In Nederland is de slurfbij alleen gevonden op de Bemeierberg en de St. Pietersberg. In Nederland kwam de soort voor op kalkgraslanden. In het buitenland komt de soort ook voor op ruderale terreinen. Het is een solitaire soort die in lemige zandgrond nestelt. Wiering (1958) telde in 1955 op de Bemelerberg een groep van ongeveer 50 nesten. De soort is oligolectisch en vliegt vooral op kleinbloemige lipbloemen. Het vrouwtje heeft hiervoor opvallend gekromde borstels op het voorhoofd, waarmee het stuifmeel wordt verzameld (Müller 1996). Op de St. Pietersberg vloog de soort op stinkende ballote Ballota nigra en op de Bemelerberg was dat zeer waarschijnlijk betonie Stachys officinalis. Als koekoeksbij is Biastes emnrginatus waargenomen, een soort die in ons land nooit is aangetroffen.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie