Overslaan en naar de inhoud gaan

Duinzijdebij Colletes fodiens

Foto: Dick Belgers

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Colletes [genus] (9/9)
fodiens [soort]

Het vrouwtje van de duinzijdebij valt op door de relatief brede haarbanden op het achterlijf. In Nederland komt deze zijdebij verspreid over het hele kustduingebied voor en zij wordt ook op de hoge zandgronden in het binnenland aangetroffen. In het binnenland is de soort echter minder talrijk. Toch is de Nederlandse naam duinzijdebij ongelukkig gekozen, want Colletes marginatus zou eerder voor deze naam in aanmerking komen. De duinzijdebij graaft haar nesten in de grond. Deze oligolectische soort is gespecialiseerd op composieten (Asteraceae). In de kustduinen vliegt de soort op jacobs­ kruiskruid Senecio jacobaea, maar zij is ook aan te treffen op boerenwormkruid Tanacetum vulgare en andere composieten. De koekoeksbij is Epeolus variegatus.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie