Overslaan en naar de inhoud gaan

Heizijdebij Colletes succinctus

Foto: Tim Faasen

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Colletes [genus] (9/9)
succinctus [soort]

De heizijdebij lijkt sterk op de klimopbij C. hederae en de schorzijdebij C. halophilus. De hoofdverspreiding valt samen met de groeiplaatsen van struikhei. Vroeger werd de soort ook in het Hollandse duingebied aangetroffen. Nu komt zij in de kustduinen nog slechts voor op een heideterreintje bij de Zilk en in het waddendistrict. De heizijdebij komt op vrijwel elk struikheideterrein van enige omvang voor, maar nooit ver daarbuiten. Evertz (1993) constateerde dat al op heideterreinen van HlO x 100 meter deelpopulaties aanwezig waren die geen uitwisseling met andere populaties leken te hebben. De dieren nestelden en foerageerden steeds op dezelfde heideterreinen en hun actieradius was niet groter dan 250 meter. De soort nestelt in zandkantjes en in zandpaden. De nesten zijn twee- tot viercellig. Het is een oligolectische soort die aangewezen is op struikhei Calluna vulgaris. Als koekoeksbij treedt Epealus crnciger op.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie