Overslaan en naar de inhoud gaan

IJszijdebij Colletes impunctatus

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Colletes [genus] (9/9)

De Nederlandse verspreiding van de ijszijdebij is beperkt tot het waddendistrict, met als meest zuidelijke vindplaats het Zwanenwater. Op deze vindplaats kon de soort, ondanks herhaaldelijk zoeken, niet meer teruggevonden worden. Het totale aantal vondsten is klein. Van de biologie van de ijszijdebij is weinig bekend. Bloembezoek is bekend van zandblauwtje Jasionemontana (Haeseier 1976) en witte klaver Trifolium repens (Westrich 1989). Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de belangrijkste levensvoorwaarden van deze bijzondere soort in ons land zijn. Als koekoeksbij staat de viltbij Epeolus alpinus bekend. Haeseler (1990) vermeldt als vliegtijd op de Duitse waddeneilanden eind mei tot begin september.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie