Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Schorzijdebij Colletes halophilus

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Colletes [genus] (9/9)
halophilus [soort]

Schor- en kweldergebieden met grote groeiplaatsen van zulte, in combinatie met voldoende zandige bodem om in te nestelen. Nestelt zowel op horizontale als verticale, zandige plekken van duinen, dijken, greppels of opgespoten terreinen, zoals in het Verdronken Land van Saeftinghe (ze) en in het Eemshavengebied (gr) (Anonymus 2007, Calle & Jacobusse 2008). Ook zijn nesten gevonden tussen keien van een oprit tegen een dijk (Lefeber 1979b) en tussen straatstenen (de Kraker 2008).

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J.

Publicatie