Overslaan en naar de inhoud gaan

Wormkruidbij Colletes daviesanus

Foto: Albert de Wilde

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Colletes [genus] (9/9)
daviesanus [soort]

De wormkruidbij komt algemeen voor op de hoge zandgronden. Er zijn weinig vangsten bekend uit het westen van het land. Deze bijen bouwen hun nesten bij voorkeur in steile wanden van leemgroeven, bermtaluds en dergelijke, vaak in grote groepen bij elkaar. Ze kunnen ook nesten maken in oude muren, waardoor ze soms forse schade veroorzaken. De nesten zijn lijnvormig, vaak met vertakkingen aan het eind. Ze kunnen tot 20 cm lang zijn en hebben een doorsnede van 5 tot 7 mmo Meestal zijn ze echter niet langer dan 6 cm. Ze bevatten dan tussen de twee en zes broedcellen. De soort is oligolectisch en gespecialiseerd op composieten (Asteraceae), met name boerenwormkruid Tanacetumvulgare. Als koekoeksbij is Epeolus variegatus bekend. Verder wordt de parasitaire vlieg Miltogramma punctatum (Sarcophagidae) regelmatig aangetroffen bij nesten van de wormkruidbij. Of deze vlieg ook daadwerkelijk op de bij parasiteerd is nog onbekend.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie