Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote zijdebij Colletes cunicularius

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Colletinae [subfamilie]
Colletes [genus] (9/9)

De grote zijdebij is de vroegst verschijnende Colletes­ soort van ons land en tevens de grootste (12 tot 14 mm). Het dier is wollig behaard en mist duidelijke haarbandjes op het achterlijf zoals die bij de overige inlandse zijdebijen voorkomen. De soort wordt in Nederland veel gevonden in duingebieden langs de gehele kust en in oude plassen­ en riviergebieden. Tegenwoordig lijkt de soort als typische pionier ook steeds meer andere delen van het binnenland te koloniseren zoals stuifzanden, opgespoten terreinen, zandafgravingen en andere zandige terreinen. De grote zijdebij nestelt in de grond, soms in zeer grote groepen bij elkaar. De soort is oligolectisch en gespeciali­ seerd op wilgen, zo is zij in de duinen talrijk op kruipwilg Salix repens. De nest- en foerageerplaatsen kunnen ver uit elkaar liggen. De grote zijdebij wordt geparasiteerd door de grote bloedbij Sphecodes albilabris. De waarnemingen van september zijn nog niet gecontroleerd.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie