Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone klokjesglansbij Dufourea dentiventris

Foto: Tim Faasen

Indeling

Halictinae [subfamilie]
Dufourea [genus] (4/4)

Dufourea dentiventris is een zes tot zeven mm lange, zwarte bij, die in het veld niet van de verwante D. inermis te ondèrscheiden is. In Nederland kwam de soort vroeger voor op de Veluwe en in Limburg. Recent is de soort alleen nog van een enkele vondst in Zuid-Limburg bekend. Of deze zeldzame glansbij nog op de (relatief slecht onderzochte) Veluwe voorkomt is niet bekend. Dufourea dentiventris wordt vooral gevonden langs bosranden en op kalkgraslanden. Het is een oligolectische soort die gespecialiseerd is op klokjes (Campanula). Daarnaast is bloembezoek gemeld van rapunzel (Phyteuma) en struikhei Calluna vulgaris. De bijen overnachten vaak in de bloemen. Ze nestelt in lernige zandgrond. Als koekoeksbij wordt Biastes truncams opgegeven.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie