Overslaan en naar de inhoud gaan

Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes

Foto: Sandra Lamberts

Indeling

Melittinae [subfamilie]
Dasypoda [genus] (1/1)
hirtipes [soort]

De pluimvoetbij is een gemakkelijk herkenbare grote bij (12-15 mm). Het vrouwtje heeft een zwart achterlijf met duidelijke haarbandjes en aan de achterpoten een opvallend lange, rossige beharing. Met deze pluimen (Nederlandse naam) vegen ze het uitgegraven zand van hun nestopening weg en kunnen ze grote hoeveelheden stuifmeel verzamelen. De soort komt in Nederland voor op de hoge zandgronden en in de kustduinen. Het kleine aantal recente vondsten in Midden-Nederland is waarschijnlijk een waamemerseffect. Nesten worden in de grond gemaakt, in allerlei droge biotopen, vaak in groepen bij elkaar. De soort nestelt ook in stedelijke omgeving tussen bestrating. Deze echte zomersoort is gespecialiseerd op (gele) composieten (Asteraceae). Het bloembezoek vindt voornamelijk in de morgen plaats voordat de bloemen die ze bezoeken 's middags sluiten (Schoonen 1976). De pluimvoetbij wordt waarschijnlijk niet geparasiteerd door een koekoeksbij. Wel worden parasitaire vliegen van de familie Sarcophagidae (Miltogrammini) bij de nesten aangetroffen.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.