Overslaan en naar de inhoud gaan

Bruine slobkousbij Macropis fulvipes

Foto: Tim Faasen

Indeling

Melittinae [subfamilie]
Macropis [genus] (3/2)
fulvipes [soort]

De bruine slobkousbij is slechts van een beperkt aantal vindplaatsen in Noord-Brabant en Midden-Limburg bekend: Waalwijk (1948), Beers (1948-1972), Boxtel (1970), Heel (1970), Herkenbosch (1976) en Eindhoven (1993). De soort is aangetroffen in greppels langs weilanden (Beers) en wegbermen in de bebouwde kom (Eindhoven). De soort nestelt in de grond. Bij grotere dichtheden lijkt er een tendens zijn tot het nestelen in kleine groepen. De nesten liggen vaak vlak bij groepen vliegplanten. Deze soort is net als de gewone slobkousbij ook gespecialiseerd op Lysimachia. De populatie bij Eindhoven is de enige recente vindplaats en lijkt klein en kwetsbaar. Aangepast maaibeheer is één van de belangrijkste maatregelen ter bescherming van de soort. De bonte viltbij Epeoloides coecutiens is waarschijnlijk ook koekoeksbij bij de bruine slobkousbij.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie