Overslaan en naar de inhoud gaan

Deuklipsatermier Formica pressilabris

Foto: Dick Belgers

Indeling

Formicinae [subfamilie]
Formica [genus] (13/12)

Komt voor in heideterreinen, graslanden, hoogvenen en open bossen.Deze soort maakt, net als de verwante F. exsecta die in dezelfde biotopen voorkomt, koepelnestjes van zeer fijn plant­aardig materiaal, maar ze zijn doorgaans veel kleiner. Formica pressilabris is vaak polygyn, en meestal is er dan sprake van polydome kolonies. In Polen werden soms kolonies van meer dan 100 nesten gevonden en was F. pressilabris in vergelijking met F. exsecta minder een predator en maakte meer gebruik van bladluizen. In Fennoscandinavië werden groepjes van ca. vijf nesten het meest aan­getroffen. Deze soortkan heel makkelijk verhuizen en snel nieuwe habitats koloniseren. In rijkere en stabielere habitats krijgt F. exsecta de overhand (Czechowski 1975c, 1976, Kutter 1956, 1957, Seifert 1996). Net als bij F. exsecta kan een bevruchte koningin alleen een nieuw nest stichten door zich te laten adopteren in een nest van een Serviformica-soort (temporair sociaal­parasitisme). 

Bron

Auteur(s)

Loon, A.J. van

Publicatie