Overslaan en naar de inhoud gaan

Oprolmier Myrmecina graminicola

Foto: Tim Faasen

Indeling

Myrmicinae [subfamilie]
Myrmecina [genus] (1/1)

Warmteminnende soort van schrale graslanden of open bossen. Bruidsvluchten van augustus tot in oktober. Nesten meestal vrij klein met maximaal enige honderden werksters en een aantal koninginnen onder stenen of in vermolmd hout. Waarschijnlijk is er echter één eierleggende koningin (functionele monogynie). Vaak zijn allerlei overgangsvormen tussen koninginnen en werksters aan­wezig. Bij verstoring rollen de dieren zich op en houden zich ‘dood’. De soort is uitsluitend carnivoor. Werksters foerageren min of meer individueel en dringen soms andere mierennesten binnen om iets van hun gading te zoeken (Baroni Urbani 1968a, 1970, Van Boven 1944a, Buschinger 1970, Seifert 1996). 

Bron

Auteur(s)

Loon, A.J. van

Publicatie