Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Strongylogaster mixta

Foto: Dick Belgers

Indeling

Strongylogaster [genus] (5/5)
mixta [soort]

Indeling

Strongylogaster [genus] (5/5)
mixta [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. ( 1a

1a OorspronkelijkOp eigen kracht ons land bereikt en heeft zich minimaal 10 jaar achtereen voortgeplant. Deze categorie wordt ook wel Autochtoon genoemd.

)
Habitatland
ReferentieFauna Europaea
ExpertMol, A.W.M. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)