Overslaan en naar de inhoud gaan

Bethylus dendrophilus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Bethylidae [familie]
Bethylus [genus] (4/4)

Gevonden in uiteenlopende biotopen: droge heide, oud eikenbos, een boomgaard in een uiterwaard en veen- en rietmoerassen. Vrouwtjes zijn gevonden van half april tot begin juni en van begin juli tot begin september. Mannetjes zijn nog niet uit Nederland bekend. Volgens Richards (1939) parasiteert de soort o.a. op de rups van Vulcaniella (= Stagmatophora)grabowiella (Cosmopterigidae). Deze rups leeft op lavendel en vormt van de stoffen die ze uitscheidt een hard omhulsel. Een andere mogelijke gastheer is de rups van Luffia ferchaultella (Psychidae), die onder andere leeft van mossen op boomstammen in vochtige bossen en permanent schuil gaat in een koker van bladresten. De microlepidoptera die werden aangetroffen in de monsters uit ’de Schuilenburg’, waarin ook B. dendrophilus aanwezig was, behoorden onder andere tot de Gracillariidae, Nepticulidae en Coleophorideae (det. Dr. S.A. Ulenberg 1999).

Bron

Auteur(s)

Rond, J. de

Publicatie