Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Grote zeefwesp Crabro cribrarius

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Crabronidae [familie]
Crabro [genus] (3/3)
cribrarius [soort]

Bewoont vooral warme, zandige biotopen, ook in stedelijk gebied. Vliegtijd van eind mei tot begin september. Nestelt meestal in zandige of lemige grond, ook wel in vermolmd hout. Valnesten met een diameter van 8 mm dienen als schuilplaats bij slecht weer. Aan het einde van een 15 tot 20 cm lange hoofdgang wordt één cel aangelegd, later nog twee of drie cellen aan het eind van korte zijgangen. Elke cel wordt bevoorraad met vijf tot acht middelgrote vliegen, van onder andere de families Anthomyiidae, Asilidae, Calliphoridae, Muscidae, Syrphidae, Tabanidae en Therevidae. 

Bron

Auteur(s)

Lefeber, V., Klein, W.F.

Publicatie