Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorjaarserebia Erebia medusa

Indeling

Satyrinae [subfamilie]
Erebia [genus] (3/0)
medusa [soort]

Indeling

Satyrinae [subfamilie]
Erebia [genus] (3/0)
medusa [soort]

De voorjaarserebia komt voor in een beperkt deel van Midden-Europa. De dichtstbijzijnde populaties leven in de Eifel en de Belgische Ardennen, waar de soort niet zeldzaam is, maar wel achteruit gaat. Hij staat als 'kwetsbaar' op de Europese Rode lijst (Van Swaay & Warren 1999).

De waardplanten zijn verschillende grassoorten. De soort leeft in schrale droge (kalk)graslanden. Daarnaast wordt hij ook gevonden in ruigere, voedselarme vochtige hooilanden en open bossen in heuvelachtige gebieden. Hij vliegt in één generatie tussen midden mei en eind juni en overwintert als halfvolgroeide rups. In de literatuur wordt de soort vermeld als honkvast. (Bink 1992).

De voorjaarserebia is een dwaalgast die viermaal is waargenomen. Van één vondst zijn datum en locatie onbekend. De overige vindplaatsen liggen alle in Zuid-Limburg: Onderste bos bij Epen (25 mei 1920, twee mannetjes en een adult), Vaals (11 juni 1947 en één mannetje) en bij Vijlen (24 juni 1954, één mannetje, één vrouwtje). In Vlaanderen is deze soort nog in 1996 gevonden; een nieuwe vondst blijft dus mogelijk. (Maes & Van Dyck 1999).

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Swaay, C. van, Groenendijk, D., Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie