Overslaan en naar de inhoud gaan

Zomererebia Erebia aethiops

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Satyrinae [subfamilie]
Erebia [genus] (3/0)
aethiops [soort]

Indeling

Satyrinae [subfamilie]
Erebia [genus] (3/0)
aethiops [soort]

De zomererebia komt voor van Polen tot Midden-Frankrijk, de Balkan en oostwaarts tot de Oeral. In Schotland leeft een geïsoleerde populatie. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in zeer klein aantal in de Belgische Ardennen en de Duitse Eifel.

De waardplanten zijn verschillende grassoorten. De soort leeft in schrale graslanden en ruigten bij bosranden en matig vochtige graslanden met struiken en bomen. Hij vliegt in één generatie tussen eind juli en begin september. Volgens de literatuur is de soort honkvast. (Bink 1992).

De zomererebia is de slechtst gedocumenteerde dagvlinder van de Nederlandse lijst. Vermoedelijk is hij eenmaal in Nederland gevonden. Dit exemplaar bevond zich in de dupla-verzameling van J.Th. Oudemans. Het was in die tijd gebruikelijk om de fraaiste of bijzonderste vlinders in een hoofdverzameling te houden die getoond werd aan bezoekers. Daarnaast bestond er vaak nog een tweede 'dupla-verzameling' - zeg maar duplicaten- of schaduwverzameling - met de overige exemplaren. Op het etiket bij deze zomer-erebia is door Oudemans met potlood geschreven: 'vlgns Jeswiet door hem in de duinen gevangen (?)': dit is in de periode tussen 1910 en 1930 geweest. Professor Jeswiet heeft aan de vlinderconservator van het Zoölogisch Museum Am-sterdam verklaard dat hij, toen hij zijn vlinders aan Oudemans gaf, geen buitenlandse vlinders bezat noch ooit in het buitenland was geweest. Overigens heeft dhr. Jeswiet wel in Zuid-Limburg verzameld. (Kruseman 1940, Lempke 1957).

Bron

Auteur(s)

Swaay, C. van, Wynhoff, I., Groenendijk, D., Bos, F., Bosveld, M.

Publicatie