Overslaan en naar de inhoud gaan

Koningspage Iphiclides podalirius

Foto: Wanda Floor-Zwart

Indeling

Papilioninae [subfamilie]
Iphiclides [genus] (1/0)
podalirius [soort]

Indeling

Papilioninae [subfamilie]
Iphiclides [genus] (1/0)
podalirius [soort]

De koningspage wordt gevonden in geheel Zuid- en Midden-Europa. De soort staat bekend als vrij honkvast. De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich in het Rijn- en Ahrdal, ten zuiden van Bonn en Wallonië, waar het een zeer zeldzame soort is. Zowel in Duitsland als in Wallonië gaat de soort achteruit. (Bink 1992).

De waardplanten zijn sleedoorn en andere Prunus-soorten. De eitjes worden afgezet op bladeren van kleine struikjes. De vlinders leven in heuvelachtige gebieden op warme en droge plaatsen, vooral in open terreinen met vrijstaande struiken en ruigte. De soort vliegt in één tot drie generaties en overwintert als pop. In Noordwest-Europa vliegt hij in twee generaties, de tweede is doorgaans vrij klein. Zwervers die in Nederland worden gezien, zijn van de eerste generatie die in mei en juni vliegt of van de tweede generatie die in augustus en september vliegt. De soort wordt in de literatuur vermeld als weinig mobiel. (Bink 1992).

De koningspage is een zwerver die bijna vijftig maal in Nederland is waargenomen. De eerste bekende waarneming stamt al uit 1789 en is gedaan bij Doesburg (ge), De volgende is uit 1793 bij Noordwijk (zh). Voor 1800 waren er dus al twee koningspages gevonden, terwijl er geen koninginnenpage van voor 1800 bekend is. De laatste jaren wordt gemiddeld één individu per jaar gezien, in 2003 waren het er vier. De vroegste en laatste waarnemingsdatum zijn respectievelijk 20 mei (1999 Oudenbosch nb) en 19 september (1993 Broekpolder zh). Ongetwijfeld heeft het grootste deel van deze waarnemingen betrekking op vlinders die op eigen kracht naar Nederland zijn gevlogen, maar de koningspage wordt ook wel eens gekweekt. (Lempke 1972).

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Swaay, C. van, Groenendijk, D., Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie