Overslaan en naar de inhoud gaan

Icarusblauwtje Polyommatus icarus

Foto: Kees Venneker

Indeling

Polyommatinae [subfamilie]
Polyommatus [genus] (1/1)
icarus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieVeldgids dagvlinders [2e druk]
ExpertSwaay, C. van (De Vlinderstichting)

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Sterke afname

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Mobiliteit, verspreiding en trend

Het icarusblauwtje is een mobiele vlinder. Hij gebruikt graslanden en (spoor)wegbermen als verbindingszones. Zelfs verstedelijkt gebied of intensief gebruikt agrarisch land vormt geen barrière. In 1960 werd hij al in Lelystad waargenomen, wat erop duidt dat deze soort in staat is snel nieuw land te koloniseren.

Het icarusblauwtje komt voor van Ierland tot Oost-Azië en van Scandinavië tot Noord-Afrika. In Nederland is de verspreiding sinds het begin van de vorige eeuw nauwelijks ver-anderd, maar er was een tijdelijke achteruigang in de periode 1970-1995. Op dit moment is het een algemene standvlinder.

Uit het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt dat de soort een matige toename vertoont. (Van Swaay & Groenendijk 2005).

Toekomst

In geschikte terreinen zal het icarusblauwtje zich handhaven of vestigen. Daarom zal deze soort zich uitbreiden bij ecologisch groenbeheer in het stedelijk groen, tuinen, wegbermen en andere gebieden. (Groenendijk & Wolterbeek 2001).

Bron

Auteur(s)

Swaay, C. van, Wynhoff, I., Groenendijk, D., Bos, F., Bosveld, M.

Publicatie