Overslaan en naar de inhoud gaan

Donker pimpernelblauwtje Phengaris nausithous

Foto: Paul Kersten

Indeling

Polyommatinae [subfamilie]
Phengaris [genus] (4/4)
nausithous [soort]

Leefgebied

Het donker pimpernelblauwtje leeft in ruige vegetaties van vochtige, matig voedselrijke graslanden die in beheer zijn als hooiland en een tot twee keer per jaar worden gemaaid. Zulke plaatsen zijn te vinden in beekdalen, nabij moerassen, in vochtige graslanden en langs wegbermen. De soort heeft een voorkeur voor enigszins ruige graslandvegetaties, omdat daar de nesten van de waardmier te vinden zijn. Bovendien is de grote pimpernel hier hoger en is sterker vertakt dan op gemaaide percelen en heeft doorgaans grotere bloemhoofdjes. Een populatie kan lange tijd overleven in zeer kleine, dynamische gebieden, zoals wegbermen en slootkanten, mits voldoende mierennesten aanwezig zijn. (EbertĀ  & rennwald 1991b, Wynhoff 2001).

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Groenendijk, D., Swaay, C. van, Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie