Overslaan en naar de inhoud gaan

Witgezoomd spikkeldikkopje Pyrgus carthami

Indeling

Pyrginae [subfamilie]
Pyrgus [genus] (7/1)
carthami [soort]

Indeling

Pyrginae [subfamilie]
Pyrgus [genus] (7/1)
carthami [soort]

Het witgezoomd spikkeldikkopje komt in een groot deel van Europa voor. De dichtstbijzijnde populaties liggen in de Vogezen en het zuidelijk Rijndal. De soort gaat in Noordwest-Europa achteruit en komt in België sinds 1940 niet meer voor.

Waardplanten van het witgezoomd spikkeldikkopje zijn diverse soorten ganzerik Potentilla sp. Overigens komen alle waardplanten die in de literatuur worden genoemd, niet in Nederland voor. De soort leeft in droge, schrale graslanden. Hij vliegt in één generatie tussen midden mei en eind juli en overwintert als halfvolgroeide rups. De soort wordt in de literatuur vermeld als honkvast. (De Jong 1972, Bink 1992).

Het witgezoomd spikkeldikkopje is een dwaalgast die eenmaal in Nederland is waargenomen: een mannetje in mei 1917 in De Lutte (ov). Op dit moment zijn er geen populaties in de omgeving van Nederland en het is daarom voorlopig niet te verwachten dat deze soort nogmaals in Nederland wordt gezien.

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Groenendijk, D., Swaay, C. van, Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie