Overslaan en naar de inhoud gaan

Bretons spikkeldikkopje Pyrgus armoricanus

Indeling

Pyrginae [subfamilie]
Pyrgus [genus] (7/1)

Indeling

Pyrginae [subfamilie]
Pyrgus [genus] (7/1)

Het Bretons spikkeldikkopje komt in een groot deel van Europa voor, maar is in Noordwest-Europa zeldzaam. Vroeger was het een zeer zeldzame standvlinder (vier plaatsen) van de Vlaamse Duinen, maar daar is hij sinds 1952 verdwenen. Ook uit Wallonië is de soort verdwenen. De soort komt nog wel uiterst schaars voor in Denemarken en het zuiden van Zweden. De dichtstbijzijnde populaties leven op dit moment bij Duinkerken en in het Saarland. In 2003 heeft de soort zich in Duitsland uitgebreid; recentelijk is Saarland in bijna een jaar tijd gekoloniseerd en ook is hij flink toegenomen in Beieren. (Maes & Van Dyck 1999).

De waardplanten zijn verschillende soorten ganzerik, bijvoorbeeld voorjaarsganzerik Potentilla verna en vijfvingerkruid P. reptans. De soort leeft in (half)open graslanden in duinen en op droge, warme hellingen op kalkgrond. Hij vliegt in twee generaties, de eerste tussen midden mei en midden juni en de tweede tussen begin augustus en midden september en overwintert als jonge rups. Hij wordt in de literatuur vermeld als honkvast. (Bink 1992).

Het Bretons spikkeldikkopje is eenmaal waargenomen: één mannetje is in Bloemendaal (Aerdenhout, nh) verzameld, waarschijnlijk tussen 1890 en 1900. Zie voor details het rood spikkeldikkopje.

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Swaay, C. van, Groenendijk, D., Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie