Overslaan en naar de inhoud gaan

Bruin dikkopje Erynnis tages

Foto: Paul Kersten

Indeling

Pyrginae [subfamilie]
Erynnis [genus] (1/1)
tages [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieVeldgids dagvlinders [2e druk]
ExpertSwaay, C. van (De Vlinderstichting)

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Matige toename

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Mobiliteit, verspreiding en trend

Het bruin dikkopje is een honkvaste vlinder, maar is wel in staat kleine afstanden te overbruggen. Zo is de Sint-Pietersberg hoogstwaarschijnlijk bereikt door zwervende individuen die afkomstig zijn van een populatie op enkele kilometers afstand in België.

De soort komt voor van Ierland tot China en van Midden-Scandinavië en Schotland tot Spanje en Italië. Europa vormt een belangrijk deel van het verspreidingsgebied. In Nederland was het tot omstreeks 1920 een vrij algemene vlinder op veel van de zand-, löss- en kalkgronden. Tussen 1920 en 1930 verdween de soort op veel plaatsen, waarna de stand zich stabiliseerde. Omstreeks 1960 verslechterde de stand opnieuw en de laatste melding buiten het Mergelland dateert van 1973. Vanaf dan wordt de soort alleen nog op de kalkgraslanden van Zuid-Limburg gevonden. Na 1985 is hij nog maar op twee plaatsen gevonden: nabij Eys en nabij Col-mont. Beide populaties zijn bijzonder klein en vaak worden niet meer dan 10 vlinders per jaar gezien. Het vermoeden be-staat dat de soort zich recent op de Sint-Pietersberg heeft gevestigd. Op 14 augustus 1998 is daar een zwervend exemplaar gezien en in 2004 zijn er 15 exemplaren aangetroffen. In 2004 zijn er ook twee individuen gezien in Groeve 't Rooth (niet op de kaart). Het bruin dikkopje is op dit moment een uiterst zeldzame standvlinder. (Van Swaay 1995).

De resultaten uit het Landelijk Meetnet Vlinders - het bruin dikkopje komt op twee routes voor - zijn te onzeker om daaruit conclusies te trekken (Van Swaay & Groenendijk 2005).

Toekomst

Indien er geen concrete maatregelen worden genomen, zal het bruin dikkopje op termijn wellicht verdwijnen.

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Groenendijk, D., Swaay, C. van, Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie