Overslaan en naar de inhoud gaan

Steppeluzernevlinder Colias chrysotheme

Indeling

Coliadinae [subfamilie]
Colias [genus] (5/0)

Indeling

Coliadinae [subfamilie]
Colias [genus] (5/0)

De steppeluzernevlinder komt voor in een relatief klein gebied van Slowakije tot Rusland. De soort gaat op veel plaatsen achteruit. Zo was hij aan het begin van de 20e eeuw in veel delen van Tsjechië algemeen, maar daar is hij inmiddels uitgestorven. Uit België is de soort niet bekend, en ook op de Duitse lijst komt deze soort niet voor want er zijn slechts enkele omstreden waarnemingen uit het begin van de vorige eeuw. De dichtstbijzijnde populaties vliegen nu waarschijnlijk in Hongarije. De soort staat als 'kwetsbaar' op de Europese Rode Lijst. (Lempke 1960, Van Swaay & Warren 1999, Benes et al. 2002).

De soort leeft in schrale graslanden in heuvelland en steppen. Hij vliegt in meerdere generaties van april tot oktober. De waardplanten zijn hokjespeul Astragalus en wikken Vicia, vooral ringelwikke V. hirsuta. (Benes et al. 2002).

De steppeluzernevlinder is eenmaal waargenomen: Melick (Midden-Limburg), een mannetje op 18 augustus 1917. Dit is één van de meest bijzondere dagvlinders die ooit in Nederland is gezien. De vlinder werd door Caspar Franssen gevangen en geschonken aan het museum van het missiehuis te Steyl. Dit exemplaar is nog door Bentick getoond op de wintervergadering van de Entomologische Vereniging. Toen realiseerde men zich echter nog onvoldoende hoe zeldzaam deze vlinder in Noordwest-Europa is. Lempke wilde daarom de determinatie controleren en is driemaal naar het betreffende museum gegaan (in 1937, 1939 en 1950), maar het exemplaar werd niet meer teruggevonden. Later dook de vlinder weer op, in de verzameling van de Duitse vlinderkenner Reissinger, die het bewuste exemplaar met het betreffende vindplaatsetiket en de toevoeging 'Type-exemplaar voor Nederland', had gekocht van een firma die handelde in vlinders. De vlinder bevindt zich nog steeds in de collectie van Reissinger. (Lempke 1960).

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Groenendijk, D., Swaay, C. van, Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie