Overslaan en naar de inhoud gaan

Veengeeltje Colias palaeno

Indeling

Coliadinae [subfamilie]
Colias [genus] (5/0)
palaeno [soort]

Indeling

Coliadinae [subfamilie]
Colias [genus] (5/0)
palaeno [soort]

Het veengeeltje - vroeger veenluzernevlinder geheten - komt voor in Noord- en Centraal-Europa. In België kwam hij vroeger voor in de Hoge Venen, maar is daar sinds 1950 verdwenen. Ook in Duitsland is de soort op veel plaatsen verdwenen. De dichtstbijzijnde populaties vliegen nu in de Jura en de Vogezen.

De waardplant is rijsbes Vaccinium uliginosum, een plant die in Nederland alleen op Terschelling en bij Winterswijk voorkomt. In Centraal-Europa leeft de vlinder in open bossen aan de randen van hoogvenen. Hij vliegt in één generatie tussen midden juni en eind augustus en overwintert als halfvolgroeide rups. In de literatuur wordt de soort vermeld als vrij honkvast. (Bink 1992).

Het veengeeltje is als dwaalgast driemaal in Zuid-Limburg waargenomen: in juni 1924 bij Gulpen (één individu), in juli 1925 bij Gulpen ('in aantal', waaronder 4 mannetjes en 3 vrouwtjes) en in juni 1945 bij Kerkrade. De waarnemingen bij Gulpen in twee opvolgende jaren kunnen geen betrekking hebben op een tijdelijke vestiging: de waardplant ontbreekt daar. Omdat de Belgische populatie is verdwenen, is de kans gering dat deze vlinder ooit nog in Nederland wordt gezien. (Bentinck 1929)

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Groenendijk, D., Swaay, C. van, Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie