Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Oranjetipje Anthocharis cardamines

Foto: Hannco Bakker

Indeling

Pierinae [subfamilie]
Anthocharis [genus] (1/1)
cardamines [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieVeldgids dagvlinders [2e druk]
ExpertSwaay, C. van (De Vlinderstichting)

Trend

Trend gehele periode: Matige toename
Trend laatste 10 jaar: Sterke toename

Bron: Vlinderstichting, CBS (via Netwerk Ecologische Monitoring)

 

Verspreiding 

Het oranjetipje komt in vrijwel heel Europa en Azië voor. In Nederland is hij verspreid over het hele land gevonden, maar in het westen en in droge gebieden (zoals de Veluwe) is hij wat schaarser. Het verspreidingsgebied lijkt gedurende de twintigste eeuw vrijwel gelijk gebleven te zijn; de soort heeft zich alleen uitgebreid in de duinen en op de Waddeneilanden. Wel is sinds 1995 een verschuiving in het voorkomen opgemerkt. De soort gaat achteruit in het midden en oosten van het land, maar neemt toe in het westen en noorden (zie figuur). De toename langs de kust en op de kleigronden en de afname in het binnenland compenseren elkaar: als geheel is het voorkomen van het oranjetipje stabiel. Op dit moment is het een algemene standvlinder.

Uit het Landelijk Meetnet Vlinders blijkt dat de aantallen stabiel zijn gebleven. (Van Swaay & Groenendijk 2005).

Toekomst

Waarschijnlijk blijft het oranjetipje voorlopig een algemene standvlinder.

Bron

Auteur(s)

Wynhoff, I., Swaay, C. van, Groenendijk, D., Bosveld, M., Bos, F.

Publicatie