Overslaan en naar de inhoud gaan

Libellen en waterjuffers Odonata

Indeling

Insecta [klasse]
(21939 soorten in totaal / 19339 gevestigd)
Odonata [orde] (72/65)
Aeshnidae [familie] (12/9)
Calopterygidae [familie] (2/2)
Coenagrionidae [familie] (17/15)
Cordulegastridae [familie] (1/1)
Corduliidae [familie] (6/5)
Gomphidae [familie] (5/5)
Lestidae [familie] (7/7)
Libellulidae [familie] (21/20)
Platycnemididae [familie] (1/1)

Indeling

Insecta [klasse]
(21939 soorten in totaal / 19339 gevestigd)
Odonata [orde] (72/65)
Aeshnidae [familie] (12/9)
Calopterygidae [familie] (2/2)
Coenagrionidae [familie] (17/15)
Cordulegastridae [familie] (1/1)
Corduliidae [familie] (6/5)
Gomphidae [familie] (5/5)
Lestidae [familie] (7/7)
Libellulidae [familie] (21/20)
Platycnemididae [familie] (1/1)

Herkenning Middelgroot tot groot, makkelijk herkenbaar aan het lange achterlijf, de grote ogen die een groot deel van de kop innemen, korte sprieten en twee paar lange, niet-opvouwbare vleugels. Er zijn twee groepen te onderscheiden: de echte libellen en de juffers. Echte libellen zijn groot, snel en ze houden hun vleugels naar de zijkanten gespreid als ze rusten. Waterjuffers zijn klein en slank. Zij vliegen langzamer en houden hun vleugels boven hun lichaam geklapt als ze rusten.

Gelijkende groepen Bij vlinders zijn de vleugels geschubd en minder langwerpig van vorm. Verder is het achterlijf minder lang.

Voorkomen Er zijn 65 soorten uit Nederland bekend.

Biotopen Libellen leven vooral in waterrijke gebieden, omdat de larven in het water leven. De soortenrijkste biotopen zijn matig voedselarme plassen en vennen. Zeekleigebieden en in mindere mate ook laagveengebieden buiten de grote moerassen behoren tot de soortenarmste regio’s.

Verder determineren? Libellen op Nederlands Soortenregister